Menu

Gasięnice gumowe - katalog CATERPILLAR

Nazwa marki
Model
Oryginalny rozmiar gąsienicy
Odpowiednik nr 1
Odpowiednik nr 2

WYBIERZ MARKĘ:

ME05 150x72x33 150x72x33 180x72x33
MM08B 180x72x36 180x72x36
ME08B 180x72x36 180x72x36
ME08 180x72x36 180x72x36
301.5 230x96x31 230x96x31 230x48x62
MM15 230x96x33 230x96x33 230x48x66
MM15T 230x96x31 230x96x31 230x48x62
301.6 230x96x31 230x96x31 230x48x62
ME15 230x96x33 230x96x33 230x48x66
MH15 230x96x33 230x96x33 230x48x66
301.1 230x96x31 230x96x31 230x48x62
REGA 301.5 230x48x70 230x48x70
301.6 230x96x33 230x96x33 230x48x66
301.8 230x96x33 230x96x33 230x48x66
MX15 230x96x37
301.8C 230x48x70 230x48x70
MS010 250x72x45 250x72x45 230x72x45
MM20 260x52,5x74 300x52,5x74W
MM20CR 260x52,5x74 300x52,5x74W
MM20SR 260x52,5x74 300x52,5x74W
MM20T 260x52,5x74 300x52,5x74W
MX35 300x54x82 320x54x82
MX35 300x109x39 300x109x39W 300x52,5x80W
MM25 300x52,5x72 300x52,5x72W
MM25T 300x52,5x76 300x52,5x76W
MM30CR 300x52,5x80 300x52,5x80W
MM30 300x52,5x80 300x52,5x80W
MM35T 300x52,5x84 300x52,5x84W
MM30B 300x52,5x80 300x52,5x80W
MM30SR 300x52,5x80 300x52,5x80W
MM30T 300x52,5x80 300x52,5x80W
MM40SR 300x52,5x84 300x52,5x84W
MM35 300x52,5x84 300x52,5x84W
MM35B 300x52,5x84 300x52,5x84W
MM25T 300x52,5x78 300x52,5x78W
ME30 300x109x39 300x109x39W 300x52,5x80W
303.5 300x54x82 320x54x82
MM25 300x52,5x76 300x52,5x76W
ME20 300x109x36 300x109x36W 300x52,5x74W
ME25 300x109x36 300x109x36W 300x52,5x74W
REGA 303CR 300x52,5x84 300x52,5x84W
302.5 300x54x76 320x54x76
ME35 300x52,5x80 300x52,5x80W
ME35 300x109x39 300x109x39W 300x52,5x80W
ME30 300x52,5x80 300x52,5x80W
302.5C 300x52,5x78 320x54x76
303CCR 300x52,5x84 300x52,5x84W
303.5CCRV 300x52,5x90 300x52,5x90W
NS020 320x100x40 320x100x40
MS30SR 320x100x43 320x100x43
MS030 320x100x43 320x100x43
MS020 320x100x43 320x100x43
MS035 320x100x43 320x100x43
MXR35SR 320x100x43 320x100x43
MS020 320x100x40 320x100x40
MS020 320x100x38 320x100x38
NS030 320x100x43 320x100x43
MXR30 320x100x43 320x100x43
MXR35 320x100x43 320x100x43
MXR30 320x100x40 320x100x40
NS035 320x100x43 320x100x43
247 380x102x42 380x102x42
257 380x102x42 380x102x42
304 400x72,5x72 400x72,5x72W
MM40B 400x72,5x72 400x72,5x72W
MX45 400x142x36 400x72,5x70W
MX45 400x72,5x72 400x72,5x72W
304.5 400x72,5x72 400x72,5x72W
MM57SR 400x72,5x72 400x72,5x72W
MM55SR 400x72,5x72 400x72,5x72W
MM45T 400x72,5x72 400x72,5x72W
MM45B 400x72,5x72 400x72,5x72W
MM40T 400x72,5x72 400x72,5x72W
MM40CR 400x146x36 400x72,5x72W
REGA 305SR 400x72,5x72 400x72,5x72W
REGA 305CR 400x72,5x72 400x72,5x72W
ME40 400x146x35 400x72,5x70W
ME40 400x72,5x70 400x72,5x70W
ME45 400x146x35 400x72,5x70W
ME45 400x72,5x70 400x72,5x70W
MM45 400x72,5x72 400x72,5x72W
305 400x72,5x72 400x72,5x72W
304CCR 400x72,5x72 400x72,5x72W
305CR 400x72,5x74 400x72,5x72W
304CR 400x72,5x72 400x72,5x72W
MXR50 420x100x54 420x100x54
MS040 420x100x52 420x100x52
MX55 420x100x54 420x100x54
MXR55 420x100x54 420x100x54
307A 450x71x82 450x71x82
E70B 450x71x82 450x71x82
E70 450x71x82 450x71x82
308 450x71x88
307B 450x71x82 450x71x82
307SSR 450x71x82 450x71x82
REGA 307SR 450x71x82 450x71x82
REGA 308SR 450x71x86 450x71x86
307C 450x71x82 450x71x82
287 460x102x56 460x102x56
277 460x102x56 460x102x56
267 460x102x56 460x102x287
E120B 500x92x82 500x92x82W
E110B 500x92x78 500x92x78W
313 500x92x82 500x92x82W* Nazwy firm wymienione na stronie www zamieszczone zostały tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i są chronione prawem autorskim
KRAMER S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 67, 11-036 Gietrzwałd, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000327106 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 739-28-29-227, REGON: 510655226 i kapitale zakładowym w wysokosci 1.500.000,- zł - wpłaconym w całości.


Kramer S.A. © 2011 - 2014 | Realizacja: DesignOrka