Menu

Gasięnice gumowe - katalog LIBRA

Nazwa marki
Model
Oryginalny rozmiar gąsienicy
Odpowiednik nr 1
Odpowiednik nr 2

WYBIERZ MARKĘ:

T035

180x60x34

180x60x34

T060

180x72x34

180x72x34

DUMPY

180x72x34

180x72x34

104TL

180x72x36

180x72x36

T090

180x72x34

180x72x34

T071

200x72x40

200x72x40

T100

200x72x44

230x72x44

TP070

200x72x40

200x72x40

T070

200x72x42

200x72x42

118S

230x72x45

230x72x45

250x72x45

118

230x72x45

230x72x45

250x72x45

118SB

230x72x45

230x72x45

250x72x45

118SV

230x72x45

230x72x45

250x72x45

214S

230x72x45

230x72x45

116S

230x72x45

230x72x45

250x72x45

216S

230x72x45

230x72x45

218S

230x72x45

230x72x45

218SV

230x72x45

230x72x45

220R

230x72x45

230x72x45

219RSV

230x72x45

230x72x45

114S

230x72x45

230x72x45

250x72x45

114

230x72x45

230x72x45

250x72x45

106TL

230x96x33

230x96x33

230x48x66

106T2

230x96x33

230x96x33

230x48x66

115T

230x72x45

230x72x45

250x72x45

104TL

250x72x45

250x72x45

230x72x45

120

250x72x45

250x72x45

230x72x45

235S

300x109x39

300x109x39N

300x52,5x80N

234S

300x55x78

300x55x78

230S

300x109x39

300x109x39N

300x52,5x80N

229S

300x55x78

300x55x78

225S

300x109x36

300x109x36N

300x52,5x74N

224S

300x54x72

320x54x72

185S

300x109x39

300x109x39

300x52,5x80

135S

300x109x39

300x109x39N

300x52,5x80N

135S

300x109x36

300x109x36N

300x52,5x74N

130S

300x109x39

300x109x39N

300x52,5x80N

125S

300x109x39

300x109x39N

300x52,5x80N

125S

300x109x36

300x109x36N

300x52,5x74N

212T2

320x109x36

300x109x36N

300x52,5x74N

150S

400x72,5x72

400x72,5x72W

254S

400x73x72

400x72,5x72W
* Nazwy firm wymienione na stronie www zamieszczone zostały tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i są chronione prawem autorskim
KRAMER S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 67, 11-036 Gietrzwałd, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000327106 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 739-28-29-227, REGON: 510655226 i kapitale zakładowym w wysokosci 1.500.000,- zł - wpłaconym w całości.


Kramer S.A. © 2011 - 2014 | Realizacja: DesignOrka