MenuKramer S.A. - Porady


W jaki sposób określić rodzaj używanej gąsienicy gumowej?

1. Sprawdź oznaczenie wymiaru wytłoczonego na wewnętrznej stronie starej gąsienicy.

2. Jeżeli na wewnętrznej stronie nie ma podanego rozmiaru, należy podać następujące dane:
  - producenta minikoparki
- dokładny model minikoparki
- rok produkcji.

3. W celu upewnienia się do rodzaju używanej gąsienicy, należy podać dodatkowo wymiary podane w rysunku obok:


Zalecenia dotyczące eksploatacji gąsienic gumowych.

1. Należy kontrolować naciąg gąsienicy minimum co 100 Mth lub częściej. Luźna gąsienica może spadać lub przeskakiwać na kole napędowym. Zbyt duży naciąg może spowodować jej pęknięcie.

2. W przypadku podwozi gąsienicowych niezmierne duże znaczenie ma stan zużycia koła napędowego, napinającego oraz rolek. Nadmierne zużycie ww. części może spowodować pękanie ogniw lub spadanie gąsienicy.

3. Jazda po ostrym podłożu, kamieniach, krawężnikach, wybojach, koleinach może spowodować przecięcie gąsienicy. W przypadku tego typu uszkodzeń reklamacji nie uwzględnia się.

4. Minikoparka przeznaczona jest do kopania, tak więc unikaj długich przejazdów oraz nie używaj pługa stabilizującego do spychania.

5. W przypadku, gdy gąsienica gumowa zostanie zabrudzona olejem lub inną substancją ropopochodną, należy ją natychmiast z niej oczyścić.

6. Po skończonej pracy zawsze wyczyść podwozie z piachu, kamieni, błota, soli i innych zabrudzeń, najlepiej wodą pod ciśnieniem.

7. Dłuższy postój minikoparki powinien być zaplanowany w miejscu wolnym od działania warunków atmosferycznych typu słońce, deszcz, śnieg, mróz. Idealnym miejscem będzie garaż, hala, magazyn itp.

Zastosowanie się do ww. podstawowych zaleceń dot. eksploatacji spowoduje, iż żywotność gąsienicy gumowej może zwiększyć się nawet o 50 %.
KRAMER S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 67, 11-036 Gietrzwałd, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000327106 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 739-28-29-227, REGON: 510655226 i kapitale zakładowym w wysokosci 1.500.000,- zł - wpłaconym w całości.

Kramer S.A. © 2011 - 2014 | Realizacja: DesignOrka